SCRUM NEDİR?

Uluslararası Sertifikalı Scrum Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Scrum Nedir?

Kısaca Scrum, çalışanların karmaşık sorunları doğru biçimde ele alırken, bir yandan da yüksek değere sahip üretim yapmaları hedefleyen bir çerçevedir. Scrum, bu verimli üretimin yaratıcı ve sorun çözümünün adaptasyona açık olmasını da teşvik eder. Anlaması ve uygulaması kolay olan bu popüler metodoloji, her ne kadar basit gözüksede ustalaşması zordur. 

Scrum dünya genelinde yaklaşık 12 milyon insan tarafından kullanılmaktadır. 

Scrum Çerçevesi Nedir?

Scrum bir süreç çerçevesidir. Kompleks işlerin yönetiminde kullanılmak için oluşturulmuş ve verimliliği (efficiency) değerin (value) üstünde tutan geleneksel metodolojilerden ayrılmış bir yaklaşımdır. Scrum çerçevesi, Scrum Takımlarını ve bu takımların rollerini, etkinliklerini, yarattıklarını ve kuralları kapsar. Scrum çerçevesindeki tüm bileşenlerin özel ve belirli hedefleri vardır ve bu nedenle çerçevedeki kurallara uyulması başarılı sonuç elde edebilmek için zorunludur.

Scrum Yöntemi Nedir?

Scrum yönetimi Yazılım Mühendisliği alanında en popüler ve güncel uygulama geliştirme çerçevesidir. Modern yazılım projelerinin gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmesi, kompleks projelerin baştan planlanmasına alternatif olan bu yönetim çerçevesinin doğmasına neden olmuştur. 

Scrum Teorisi Nedir?

Scrum teorisi deneysel süreç kontrol teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre, bilgi deneyimle elde edilir ve deneyimlerin ışığında verilen kararlar bizi başarıya götürür. Scrum, risk yönetimi ve öngörü gibi modern yaklaşımları da kapsar. 

Deneysel süreç kontrol uygulamasının 3 temel prensibi vardır: 

Şeffaflık: Projenin gidişatı ve başarı tanımı, çözülmeye çalışılan sorunlar ve gelişmeler herkese açık olmalıdır. 

Gözlem (Denetleme): Projenin ilerleyişi sürekli olarak kontrol edilmeli ve istenmeyen sapmalar erkenden tespit edilebilmelidir. 

Adaptasyon (Uyarlama): Projenin gidişatıyla ilgili sorunlar çözülemiyor ve baştan belirlenen sınırların dışına çıkılıyorsa, hem süreç hem de ürün değiştirilebilir. Bu nedenle de adaptasyona uygun olmalıdır. Adaptasyon prensibinin uygulanabilmesi için dört resmi toplantı zorunludur; Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review ve Sprint Retrospective. 

Scrum Eğitimi Nedir?

Scrum ve Agile kullanıcılarına eğitim, kaynak ve destek sağlayan bir organizasyondur. Scrum Alliance'ın en popüler sertifikasyon eğitimleri ise Scrum Alliance Certified Scrum Master (CSM) ve Scrum Alliance Certified Product Owner eğitimleridir. Sektörde en çok aranılan bu iki sertifika, her senenin en trend sertifikaları arasında gösteriliyor.

Scrum eğitim içerikleri seviyelere göre ayrılmakta ve her seviyenin kendine özel uluslararası geçerli Scrum sertifikaları bulunmaktadır. Eğitimlerde Scrum, Agile ve Lean prensipleri öğretilir ve gerçek hayattan örnekler paylaşılır. Scrum Team, Product Backlog, Kullanıcı Hikayeleri, Gelecek Planlama İçin Öngörü Geliştirme (Planning Poker), Ürün Backlog İtemleri, Sprint ve Sprint Planlama, Scrum Rolleri ve Bu Rollerin Sorumlulukları, Scrum Toplantıları, Planlama ve Scaling Scrum temel eğitim konularından bazılarıdır. 

Scrum Sertifikası Ne İşe Yarar?

Scrum sertifikası uluslarası geçerli ve çok değerli bir sertifikadır. Deneyim çok değerli olsa da, her zaman bilgiyi ve deneyimi tüm dünyada tanınan ve saygı gören bir sertifikayla kanıtlamak iş dünyasında önemlidir. 

Scrum Nedir?

Scrum bir uygulamanın geliştirme yöntemi olarak nitelendirilmekte olan ve yazılım geliştirme üzerine çalışmalarını yürütmekte olan insanlar tarafından çok fazla kullanılan terimdir. Scrum ile beraber temel hedef geliştirmeye yönelik özelliklere sahip olan gözlemcinin geliştirmeci bir yapıya sahip olmasını sağlamak ve bu süreçte tekrara dayalı bir alt yapı elde etmek ile beraber modern bir sistem geliştirmenin ön planda tutulmasına özen göstermekte fayda olacaktır. En önemli etkenlerden bir tanesi de tüm aşamaların planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamanın zor olacağı düşüncesi ya da varsayımı olacağı için bu karmaşık düzeni azaltmaya çalışmak mümkün olacaktır. Bu noktada şu üç ana maddeyi değerlendirmekte fayda olacaktır.

  1. Şeffaf olma kavramı bu sistemdeki en temel özelliklerden biridir. Bir projenin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak isterseniz bu alandaki ilerlemelerin ve karşınıza çıkan sorunların bir kütüphane kodlaması üzerinde tutulmasını sağlamak ve herkes tarafından izlenebilir olmasını sağlamak ya da geliştiriciler tarafından kontrol edilebiliyor olmasını sağlamak size artı bir değer kazandırır. Hem zaman kazandırır hem de daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.
  2. Sistem üzerinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının sistem üzerine uygulamalara dökülmesini sağlamak yazılımcıların asli görevleri arasında yer alır. Bu görevleri teme olarak en iyi şekilde ilerletmek isterseniz gerekli denetlemelerin de zamanında yapılmasına özen göstermekte fayda olacaktır. Ürünler ile ilgili olarak parça ya da fonksiyon sistemlerinin düzenli bir şekilde kontrollerini sağlamak gerekiyor. Kontrol edilen sistemler üzerinde meydana gelecek olan hata payları minimize edilecek dolayısı ile çok daha iyi bir yazılım elde etmek mümkün olacaktır.
  3. Uyarlama süreci ar-ge faaliyetlerinin yazılım sistemleri üzerindeki en temel sonucunu bize sunar. Bu alanda yapılacak olan faaliyetler ile beraber sistemin gereksinimleri hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmanız mümkün olacak ve başından beri yapacağınız prototip uyarlamalarla beraber belirsizlikleri ortadan kaldırabileceksiniz. Her uyarlama ile beraber sonucun başarılı olacağına bir adım daha yaklaşmak mümkün olacaktır.

Scrum süreci ilk olarak product backlog olarak adlandırılmakta ve sprint backlog olarak devam etmektedir. Bu sürecin akabinde zaman kavramı devreye girer ve gerekli ar-ge çalışmaları 24 saat – 30 gün ya da daha fazla bir zaman dilimine yayılarak planlanır ve son olarak da working increment of the software ismi ile sonuç olarak karşımıza çıkar.

Scrum sürecindeki roller temel olarak etkileşim, ürün sahibi yani product owner olarak başlar. Scrum yöneticisi belirlenir ve kullanıcı ya da kullanıcı kitleleri göz önünde bulundurularak çalışmalara başlanılır. Yöneticiler ve takım ile etkileşim sistemleri üzerinde rollerin istismar riski de göz önünde bulundurularak bir sistem üzerine odaklanılır.

Toplantılar yapılır ve günlük olarak sprint değerlendirmeleri analiz edilir. Retrospektif yani geçmiş bir bakış atılır akabinde geçmişteki hatalar denetlenerek geleceğe yönelik daha etkin bir çalışma üzerine odaklanılır.

Scrum yapı taşları analiz edilecekse insanlar temel olarak ürün içeriği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. bu noktada ürün içeriği sistemi hazırlanacak olan bu çalışmanın kim için ve ne için hazırlanacak olduğunun bilinmesi ve ilgili senaryoların toplanması (bir araya getirilmesi) ile beraber mümkün olacaktır. Sprint içeriğinin belirlenmesi ile beraber amaç sonuca ulaşsın diye dört sütunlu bir yapıya sahip olan görevler bütününü üzerinde okuyabileceğimiz bir tahta tercih etmekte fayda vardır. Son olarak da iş bitimi grafiklerini inceleyerek analiz edebileceğiniz bir siste faydalı olacaktır.

Netice şunu gösterir ki: “Scrum bir yönetim sürecidir.”Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.